Fonds voor Cultuurparticipatie

Nieuw bericht vanuit het fonds voor bestuurders in de Cultuursector:

Geachte bestuurder,

Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt sinds haar oprichting ruim tien jaar geleden nauw samen met gemeenten en provincies. Om cultuurmakers en mogelijkmakers zoals amateurkunstverenigingen, erfgoedgemeenschappen en scholen te ondersteunen en stimuleren in hun creatieve ambities. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en Age Friendly Cultural Cities zijn hier geweldige voorbeelden van.

Echter, op 27 februari werd de eerste besmetting met het Corona-virus in Nederland gemeld. Het kabinet kondigde op 12 maart algemene maatregelen af en scherpte die aan op 23 maart. De maatregelen – het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen tot 1 juni – hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Los van het inhoudelijke gemis, kan het verlies aan inkomsten door de cultuurmakers nauwelijks opgevangen worden, met als bijkomend risico het wegvloeien van kennis en expertise.

Het ministerie van OCW en de zes Rijkscultuurfondsen hanteren daarom een viertal coulance- maatregelen voor haar gesubsidieerde relaties. Daarnaast vangen generieke maatregelen een deel van ontstane problemen op.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt stabiliteit en continuiteit door geen subsidies terug te vorderen bij niet geleverde prestaties door de corona-crisis. Ook mogen activiteiten worden aangepast en uitgesteld. Voor ceatieve initiatieven in tijden van ‘corona’ maken we budget vrij.
Onze subsidieregelingen blijven open voor nieuwe aanvragers, met waar nodig een uitloop naar 2021. In het bijzonder wijs ik u ook nog eens op ‘Samen cultuurmaken verbreden’, de subsidieregeling waarmee we lokale projecten voor samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein ondersteunen. En op de regeling Talent in de regio, waarmee we op voordracht van provincies culturele instellingen steunen.

Al met al hopen we zo een bijdrage te leveren aan continuïteit in onze sector, voor inhoud en werkgelegenheid. Als Rijkscultuurfonds hebben we maar een beperkte verantwoordelijkheid. Wij stimuleren vernieuwing en we werken op projectbasis. Terwijl u als lokale overheid in de regel een duurzame relatie heeft met uw culturele organisaties, hoe klein of groot ook. Daarmee bent u het cement van de lokale en regionale culturele infrastructuur.

Samen ondersteunen we onze cultuurmakers en mogelijkmakers, door coulant om te gaan met subsidie-afspraken. In deze voor ons allen zeer onzekere tijd, doe ik uit naam van alle makers die aan ons fonds verbonden zijn, een beroep op u om ook de noodzakelijke coulancemaatregelen te nemen. En daar waar zich verder overmacht door deze crisis voordoet bij uw culturele organisaties, ruimhartig te zijn. Immers, cultuurparticipatie en –educatie zijn de basis en de toekomst! Graag zetten we de samenwerking hierin voort,

Met vriendelijke groet,
Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht