Het schrijven van persberichten

U wilt graag publiciteit voor uw voorstelling, tentoonstelling, etc. Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met de media hiervoor. De meest gebruikte manier is zorgen voor free publicity door het versturen van persberichten.

Een eigen persbericht maken

Een persbericht is een bericht over nieuws uit de organisatie gericht aan de journalisten van kranten. Deze journalisten bepalen met de hoofdredacteur of, op welke manier en in welke vorm het bericht gepubliceerd wordt.

Waarom zou ik een persbericht sturen?

Het verspreiden van een persbericht is een gratis manier om naamsbekendheid te geven aan een organisatie, voorstelling, opening, bijeenkomst, etc. Andere voordelen van (geplaatste) persberichten:

 • groot bereik
 • hoge geloofwaardigheid van een artikel in de krant
 • geen extra kosten nodig (artikel in de krant is “free publicity”)

Door de lage kosten en de duidelijke voordelen, maken veel organisaties gebruik van de mogelijkheid om persberichten te versturen. De redactie van een krant of tijdschrift kan door het grote aantal binnenkomende persberichten niet alles kunnen plaatsen, en moet een selectie maken.

Wat doet een journalist met mijn persbericht?

De journalist die het persbericht ontvangt, bepaalt of en hoe het persbericht in de krant komt.

Dit hangt af van onder andere:

 • de nieuwswaarde voor de doelgroep lezers
 • beschikbare ruimte in de krant.

Onbelangrijk nieuws verdwijnt rechtstreeks in de prullenbak. Wat onbelangrijk nieuws is, verschilt echter van tussen kranten onderling, maar ook tussen bijv. tijdschriften onderling.

Een regionaal dagblad of een huis-aan-huisblad vindt andere nieuwsfeiten interessant dan een nationale krant als de Volkskrant. Dit geldt natuurlijk ook voor een tijdschrift over tuinen of een tijdschrift over auto’s. Bedenk dus goed voor welk lezerspubliek het nieuws interessant is voordat u een persbericht verspreidt. Dit verhoogt de kans op publicatie.

Gelukkig is het niet zo dat alle persberichten meteen verdwijnen. De journalist kan ook besluiten het persbericht als achtergrond informatie voor een artikel te gebruiken.

Hij kan dan het bericht uitbreiden door informatie toe te voegen of bijvoorbeeld door verschillende invalshoeken te combineren door interviews af te nemen.

Een derde mogelijkheid is dat het persbericht bijna letterlijk wordt overgenomen. Dit geldt met name in de huis-aan-huisbladen. Wanneer er een te kort aan ruimte is in de krant wordt vaak het laatste deel weggelaten.

De boodschap in een persbericht moet helder, duidelijk en niet te lang zijn. Het is geen ingezonden artikel dat uitgebreid op alle achtergronden ingaat. Houd als doel aan dat het bericht op een A4-tje past. De nieuwsgierigheid van de ontvangen moet genoeg geprikkeld worden om er een nieuwsbericht van te maken.

 

Het schrijven van een persbericht

Een persbericht gaat altijd over nieuws. U begint dan ook met dat wat voor het publiek van het medium waar u het bericht naar toe stuurt de grootste nieuwswaarde heeft.

Dit houdt in dat het afhankelijk van de verschillende lezersgroepen soms noodzakelijk is verschillende versies van het bericht te maken.

Mocht het stuk door ruimtegebrek niet geheel kunnen worden geplaatst, dan kan de laatste alinea zonder dat er waardevolle informatie verloren gaat worden weggelaten.

Mensen zijn het meest geïnteresseerd in dingen die in de buurt gebeuren, dingen die actueel zijn en dingen die hun zelf of hun directe omgeving aangaan.

Wat moet mijn persbericht bevatten?

Een persbericht kan verschillende elementen bevatten:

 • Uw naam en adres, vaak met uw logo. U kunt hier natuurlijk gewoon eigen briefpapier gebruiken.
 • Ergens moet duidelijk gemaakt worden dat het om een persbericht gaat. U kunt hiervoor het bericht beginnen met de aanduiding PERSBERICHT in opvallende letters.
 • De datum is van belang voor een persbericht. Hierdoor ziet de journalist in één oogopslag of het bericht actueel is.
 • De titel bevat –op een zakelijke wijze – de kern van het nieuws.
 • In de eerste alinea, de lead, staat de belangrijkste informatie.
 • Vervolgens volgt de tekst. Voor de leesbaarheid is het van belang deze op te delen in alinea’s, gescheiden door witregels en afhankelijk van de lengte van het persbericht eventueel door tussenkoppen. Ook deze tussenkoppen zijn kort en zakelijk.
 • Een afsluitteken, bijvoorbeeld ######, geeft aan waar de tekst eindigt. De tekst hieronder is niet bedoeld voor publicatie.
 • Eventueel kunnen bijlagen worden toegevoegd. Vermeld dan wel hoeveel dit er zijn, en wat er in de bijlagen staat.
 • (Goede) foto’s die iets toevoegen aan het bericht vergroten de kans op plaatsing. De foto moet wel vrij zijn van rechten en voor de duidelijkheid dien je op de achterzijde (of website) het bijschrift te vermelden.
 • Het is raadzaam om onderaan een naam en telefoonnummer te vermelden waar een journalist eventueel verdere informatie kan verkrijgen. Deze persoon moet goed bereikbaar zijn, ook buiten kantooruren. Om onduidelijkheid te verkomen is het verstandig bij lange persberichten de pagina’s te nummeren.

De indeling van een persbericht

 • Titel: Zorg voor een wervende, uitdagende kop die de lezer pakt. De kop bevat GEEN afkortingen en overbodige lidwoorden.
  De beste kop is vaak de kortste! In het bedenken van een goede kop gaat vaak veel tijd zitten. Maar, met een goede kop maakt u de kans op plaatsing groter.
 • Lead: dit is de eerste alinea waar in twee of drie zinnen het nieuwsfeit wordt beschreven. De lead geeft antwoord op de klassieke ‘W-vragen’: wie, wat, waar, waarom, wanneer en (eventueel) hoe?
  De lead moet de lezer dwingen verder te lezen, maar het belangrijkste nieuws moet er al in staan.
 • De rest van de tekst in het document zelf in volgorde van belangrijkheid. Het belangrijkste wordt het eerst genoemd zodat het bericht bij integrale plaatsing oprolbaar is.
  Met andere woorden: het bericht moet intact blijven als er onderaan alinea’s wegvallen.

De schrijfstijl

 • Schrijf kort en krachtig. Richtlijnen zijn: een zin heeft gemiddeld twaalf woorden, een alinea niet meer dan honderd woorden en het hele persbericht beslaat maximaal één A4-tje. Wissel korte en lange zinnen af. Schrap overbodige informatie.
 • Beperk uzelf tot één centrale boodschap per persbericht.
 • Vermijd vervangende woorden zoals tamelijk, meestal, vrij veel, nogal en enigszins.
 • Voorkom jargon of leg de moeilijke woorden uit.
 • Wees zo concreet mogelijk, benoem wat u bedoelt.
 • Meestal wordt in een persbericht de naam van de organisatie gebruikt en dus geen ‘wij’ of ‘ons product’.
 • Maak actieve zinnen en schrijf in de tegenwoordige tijd. Nieuws gebeurt nu. Iets dat in de verleden tijd is geschreven is oud nieuws.
 • Gebruik geen superlatieven, probeer neutraal te blijven.
 • Tussenkoppen geven de lezer snel inzicht, mits ze kort en helder de inhoud van de alinea weergeven.
 • Zorg dat het persbericht foutloos geschreven is.

Waar stuur ik het persbericht naartoe?

Een persbericht kan per e-mail verstuurd worden naar landelijke en regionale dagbladen en de lokale kranten zoals Tubantia. Denk echter niet alleen aan de nieuwsbladen, maar ook aan bijvoorbeeld vakbladen en naar andere literatuur voor je doelgroep! Probeer dan ook goed uit te zoeken wat uw publiek ziet en leest en plaats uw persbericht hier zeer gericht op de doelgroep.

Daarnaast is het belangrijk persbericht ook via eigen kanalen en via de eigen achterban te verspreiden. Dus deel vooral ook via je website, social media (Facebook, Twitter, Instagram), nieuwsbrieven etc.