Steun voor vrijwilligersorganisaties

In Tubbergen kennen we een hecht verenigingsleven en veel vrijwilligersorganisaties. Een muziekvereniging, sportclub, scouting, dorpshuiskamers, noem het maar op. Organisaties die ontzettend belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Maar ook organisaties die het juist in deze coronaperiode vaak moeilijk hebben. Daarom wordt er op verschillende manieren steun geboden.

Voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector jeugd, cultuur, kulturhuzen, dorpshuiskamers en multifunctionele accommodaties heeft de gemeente een compensatieregeling vastgesteld. “Dankzij een subsidie van de Rijksoverheid kunnen we deze vrijwilligersorganisaties tegemoet komen”, geeft wethouder Hilde Berning aan. “We hebben hiervoor een bedrag van ruim 175.000 euro gekregen. De organisaties die financiële schade hebben opgelopen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen. Wanneer alle aanvragen binnen zijn, wordt het bedrag naar rato verdeeld. Op die manier hopen we onze lokale vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk te behouden.”

De gemeente is blij deze organisaties wat te kunnen bieden. “Voor organisaties zoals toneelverenigingen, koren of muziekverenigingen was het tot nu toe nog niet mogelijk om op andere compensatiemaatregelen een beroep te doen”, zegt wethouder Ursula Bekhuis. “Maar ook een groot deel van deze organisaties ontvangt vanwege de coronamaatregelen minder inkomsten terwijl de vaste lasten in veel gevallen wel doorlopen.” Aanvragen voor de subsidie kunnen worden ingediend vanaf 22 februari tot en met 31 maart 2021. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op: www.tubbergen.nl/maatschappelijke-en-vrijwilligersorganisaties.

Sportpakket 2.0

Voor sportverengingen is er door de Rijksoverheid gewerkt aan het Sportpakket 2.0. Het pakket richt zich op oktober, november en december 2020. Dit pakket bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de TASO die 19 februari open gaat (sluiting 5 april) en het tweede deel de TVS die open gaat op 9 maart (sluiting 3 mei). De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de vorige keer. Zie voor meer informatie onze website: www.tubbergen.nl/coronavirus-en-sport.

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht