Corona update

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport

 

Enkele belangrijke punten / Regels geldend vanaf 19 mei 2021:

 • Er zijn versoepelingen aangekondigd.
 • Amateurkunstgroepen mogen, onder voorwaarden, weer buiten repeteren.
 • Koren vormen hierbij een uitzondering. Het dringende advies van de overheid om niet samen te zingen blijft van kracht. Dat geldt zowel voor de binnenruimte als in de open lucht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.
 • Binnen
  Kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte is voor groepen nog niet mogelijk
 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer les kan volgen.
 • Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent.
 • Groepslessen (meer dan 2 personen) zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.
 • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte, exclusief personeel.
 • Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij podiumkunsten of acteren.
 • Publiek is niet toegestaan, voorstellingen zijn ook niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
 • Bij elke activiteit is verplicht: reservering, registratie en triage (gezondheidscheck).
 • Buiten
 • Voor beoefening buiten (bij voorkeur op besloten plekken, of eventueel op een openbare plek) geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen. Hierbij zijn geen regels qua leeftijd.
 • Er mag geen publiek bij zijn. Voorstellingen zijn niet toegestaan.
 • Uiteraard blijven wel de bekende voorschriften (triage, afstand, etc.) van kracht.
 • Op de website van de KNMO staat het helder uitgelegd. Zie deze link
 • Zie ook de site van de Rijksoverheid
 • Mondkapjes:
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder: het dragen van een niet-medisch mondkapje in voor publiek toegankelijke binnenruimtes is vanaf 1 december verplicht.
 • Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.
 • Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes moet het mondkapje gedragen worden.

LKCA 

Zij schrijven:

De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.

Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

In dat artikel wordt ook verwezen naar:

 • protocollen voor diverse disciplines, zoals dans, theater, zang en muziek,
 • en het algemene protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

Landelijke koepels

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook.

Alle informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Informatiepunt

Heb je vragen waar je met de beschikbare informatie nog niet helemaal uitkomt?

Mail mij dan (minke@concordia.nl) en ik help je met het zoeken van een antwoord.

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht