Corona update – vanaf 5 juni

Update Coronamaatregelen

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport

Enkele belangrijke punten / Regels geldend vanaf 5 juni 2021:

De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening worden verruimd. Er gelden nog wel een aantal voorwaarden, en de basisregels blijven van kracht.

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit.
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd.
  Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
 • Publiek is niet toegestaan.

Zie ook de site van de Rijksoverheid > informatie stap 3

Of deze versoepelingen ook voor koren gelden, is nog niet duidelijk. Vooralsnog lijken koren nog tot eind juni het dringende advies te krijgen om niet samen te zingen.
Mocht hierin iets veranderen, dan melden we dat uiteraard hier.
Zie deze pagina van de Rijksoverheid > over koren

 • Mondkapjes:
  Voor iedereen van 13 jaar en ouder: het dragen van een niet-medisch mondkapje in voor publiek toegankelijke binnenruimtes is vanaf 1 december verplicht.
  Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.
  Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes moet het mondkapje gedragen worden.

 

LKCA
Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.
Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

In dat artikel wordt ook verwezen naar:

 • protocollen voor diverse disciplines, zoals dans, theater, zang en muziek,
 • en het algemene protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

 

Landelijke koepels

Veiligheidsregio Twente
Om te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 26 maart 2020 landelijk, dus ook in Twente, een noodverordening. Wanneer de landelijke maatregelen wijzigen, dan wijzigt de noodverordening ook.
Alle informatie vind je hier: https://vrtwente.nl/corona/

Protocol
Wil je met jouw groep repeteren, als de omstandigheden dat weer toelaten, dan moet een eigen protocol hebben. Het bovengenoemde protocol (zie onder kop LKCA, plus aanvullingen van KNMO en Koornetwerk, waar nodig) kan je hiervoor als richtlijn gebruiken.

Dit protocol hoeft niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.
De gemeente heeft vertrouwen in haar culturele veld en gaat er vanuit dat het veld zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is er besloten geen meldplicht op te stellen voor het aanleveren van protocollen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur – Toolkit
Door de coronacrisis hebben meer gezinnen geldzorgen en dan wordt vaak als eerste bezuinigd op deelname aan sportclubs en culturele lessen.

Vorige maand heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’gelanceerd, waarmee ouders geholpen kunnen worden als er thuis geen geld is.
Ook zijn er handige toolkits beschikbaar waarmee organisaties hun doelgroepen kunnen informeren over mogelijkheden bij het fonds.

De toolkit bevat onder andere teksten voor de website en nieuwsbrief, poster, flyer en teksten voor social media kanalen. De toolkit is te downloaden via https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar communicatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht