Corona update

Algemene richtlijnen Rijksoverheid
De basisregels voor iedereen lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Veel gestelde vragen over cultuur vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport

 

Enkele belangrijke punten / Regels geldend vanaf 26 juni 2021:

Kunst en cultuurbeoefening 

  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals een muziekschool, mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.
  • Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.
    • Bij beoefenaars mag met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel en is een vaste plek niet verplicht.

Zang, schreeuw- en blaasadvies 

Het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.

Kijk voor het volledige overzicht op de site van de Rijksoverheid

LKCA
Zij schrijven:
De gevolgen en maatregelen rond de coronacrisis volgen elkaar snel op, ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wij merken dat er veel vragen zijn.
Om deze vragen te beantwoorden houden wij het artikel ‘Wat mag er wel en niet’ voortdurend up to date.

In dat artikel wordt ook verwezen naar:

  • protocollen voor diverse disciplines, zoals dans, theater, zang en muziek,
  • en het algemene protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie.

 

Landelijke koepels

 

Reacties zijn gesloten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht